Bibliografía

Couceiro Freijomil, Antonio. “Historia de Puentedeume y su Comarca”. Puentedeume, 1971.

“Cátedra, Revista eumesa de estudios”. Concello de Pontedeume.

Xunta de Galicia (Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Dirección Xeral de Conservación da Natureza). “O camiño da Fraga”. 2005.

Xunta de Galicia (Consellería de Medio Ambiente). “Fragas do Eume”. 2003.

Concello de Pontedeume y Xunta de Galicia (Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. Dirección Xeral de Turismo). Libreto “Pontedeume”.

Folletos editados por CIT Eumeturismo.

U.C.O.A. (Unión de Comerciantes e Autónomos Eumeses) y Concello de Pontedeume. Folleto “Escondemos un segredo”.

Folletos editados por la “Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia”. Sistema de Información Territorial de Galicia (SITGA).

Deja un comentario